Veľká Morava: Čo ste o nej nevedeli? Unikátna výstava odkrýva mnoho zaujímavostí!

Dátum pridania: 20. 08. 2018

Hoci sa zdá, že obdobie Veľkej Moravy je nám z časového hľadiska príliš vzdialené, dejiny tohto štátneho útvaru sú mimoriadne zaujímavé a v mnohom ovplyvnili vývoj našej spoločnosti. Ovplyvňovala totiž myslenie, kultúru a politické projekty aj po stáročia po svojom zániku. V mnohom tiež predurčila fungovanie budúceho uhorského štátu. Čo všetko sa spája s Veľkou Moravou?

 

Vznik Veľkej Moravy

Prvý štátny útvar na našom území vznikol v roku 833, kedy moravské knieža Mojmír I. vyhnal nitrianske knieža Pribinu a obe kniežatstvá zjednotil. Práve spojenie bývalého Moravského a Nitrianskeho kniežatstva vytvorilo centrum budúcej Veľkomoravskej ríše, z ktorého aj neskorší vládcovia podnikali vojenské výpravy. Významnú úlohu zohrávali v čase Veľkej Moravy hradiská, ktoré boli obrannými, administratívnymi a ekonomickými centrami. V období vzniku ríše existovalo na jej zjednotenom území 11 hradísk. O 50 rokov neskôr ich už bolo približne 30.

 

Svätopluk

Najvýznamnejším panovníkom Veľkej Moravy bol nepochybne Svätopluk. Práve on z nej totiž počas 23 rokov svojej vlády vytvoril mocnú ríšu, ktorá sa rozprestierala na území, predstavujúcom sedemnásobok dnešnej rozlohy Slovenska. Ako panovník bol Svätopluk mimoriadne úspešný aj vo vojenských výpravách. Tak sa mu podarilo pripojiť k Veľkej Morave ďalšie územia, napr. Čechy, Sliezsko, Vislansko a Panóniu. V náboženskej oblasti bol spočiatku iniciátorom misie solúnskych bratov. Po smrti sv. Metoda však dal jeho žiakov vyhnať a definitívne sa priklonil k latinskému kresťanstvu. Po smrti zanechal ríšu svojmu synovi Mojmírovi II.  

 

Nitra ako významné mesto Veľkej Moravy

Nitra bola kedysi najvýznamnejšou veľkomoravskou aglomeráciou. V tom období bola sídlom nielen Pribinu, ale aj údelných kniežat Svätopluka I. a Svätopluka II. Práve v Nitre bol tiež v roku 828 vysvätený prvý kresťanský kostol v strednej Európe. V roku 880 dokonca Nitra získala status centra nového biskupstva. Jej význam pretrvával aj po zániku Veľkej Moravy, kedy stála na počiatku budovania uhorského štátu – stala sa totiž centrom Nitrianskeho údelného kniežatstva. V roku 1248 bola dokonca nakrátko i kráľovským mestom.

 

Zánik Veľkej Moravy

Veľkomoravská ríša existovala práve v čase, kedy do Európy prúdili nové etniká a národy. Starí Maďari viedli často cez toto územie svoje lúpežné výpravy na západ. Po smrti Svätopluka navyše dochádzalo k mocenským sporom medzi jeho synmi, čo ríšu ešte viac oslabilo. Dlhotrvajúce vojny, smrť Metoda i Svätopluka a stupňujúci sa tlak Starých Maďarov spôsobili, že Veľkomoravská ríša postupne zanikla. Väčšina historikov sa pri určení roku zániku ríše prikláňa k roku 907, kedy sa pri Bratislave odohrali rozhodujúce bitky s Maďarmi. Tí v tomto boji zvíťazili, upevnili svoju mocenskú pozíciu a vytvorili tak predpoklady pre vznik budúceho uhorského štátu.

 

Veľkomoravský pamätný stĺp

Súčasťou unikátnej výstavy Veľkomoravská jednotka, ktorú môžete počas augusta navštíviť v Centro Nitra, je aj pamätný veľkomoravský stĺp. Ten symbolizuje 1111 rokov od pravdepodobného zániku Veľkej Moravy. Stĺp je tvorený dvomi veľkomoravskými krížmi, umiestnenými kolmo na seba. Tie vytvárajú obraz štyroch číslic 1, čo symbolizuje výročie zániku ríše. Na každom ramene stĺpa je vyobrazený výjav, znázorňujúci jednu z najvýznamnejších udalostí veľkomoravských dejín. Prvým výjavom je vznik Veľkej Moravy, druhým príchod solúnskych bratov Konštantína a Metoda na územie Veľkej Moravy, tretím je známa povesť o Svätoplukovi a poslednou udalosťou zobrazenou na kríži je zánik Veľkomoravskej ríše.

 

Vedeli ste, že...?

Dejinný význam Veľkej Moravy ako prví zdôrazňovali osvietenskí zakladatelia slovenskej národnej historiografie ako Matej Bel alebo Pavol Jozef Šafárik. Veľkú váhu tomuto štátnemu útvaru prikladali aj štúrovci. Tí si k svojim krstným menám pribrali aj nové slovanské mená, čím chceli vyjadriť odhodlanie pre svoj celoživotný boj za práva Slovákov.

 

Viac zaujímavostí z čias Veľkej Moravy, ako aj detailnejších informácií o tomto historickom období našej spoločnosti, nájdete na výstave Veľkomoravská jednotka.


 

logo_tantal-pizzeria-restauracia.jpg
logo_crystalcar-rucna-autoumyvaren.jpg
logo_vub-a-s.jpg
logo_minit-bakery.jpg
logo_belda-sport.jpg
logo_camaieu.jpg
logo_lekaren-benu.jpg
logo_dm-drogerie-markt-2.jpg
logo_alain-delon.jpg
logo_kadernictvo-klier.jpg
logo_tescoma.jpg
logo_panda.jpg
logo_exisport.jpg
logo_ro-ma.jpg
logo_mobilonline.jpg
logo_royal-press.jpg
logo_samdex.jpg
logo_ok-moda.jpg
logo_gallery-men.jpg
logo_kika.jpg
logo_bepon.jpg
logo_ozeta-pierre-cardin.jpg
logo_sevt.jpg
logo_klenoty-trend.jpg
logo_fortuna.jpg
logo_posta-a-pos-banka.jpg
logo_4f.jpg
logo_robel.jpg
logo_prva-stavebna-sporitelna-a-s.jpg
logo_la-koliba.jpg